گروندریسه کارل مارکس

بنیادهای نقد اقتصادی سیاسی پس از ۱۵۰ سال
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
کتاب نشر نیکا: تهران
2010
434 pages

گروندریسه بخشی از پروژه‌ی کاملِ سیاسی - اقتصادی مارکس تلقی‌ می‌‌شود که تفسیرهای درک شده متداول از وی را به چالش کشیده و به بته ی آزمون می‌‌گذارد
.گروندریسه می‌‌تواند ماهیت و هسته ی اصلی‌ نقد پخته ی مارکس را از اقتصاد سیاسی روشن کند. این نقد می‌‌تواند پایه‌ای برای نظریه ی انتقادی وی باشد و نقد مناسب‌تری از جهان معاصر را فراهم آورد. این کتاب ترکیبی‌ از لایه‌های گوناگون اندیشه مارکس است
.به تعبیری هیچ کدام از آثار اقتصادی ی مارکس کامل نیستند اما کامل‌ترین آن‌ها گروندریسه است

Reviews

Endorsements

Table of contents

پيش‌گفتار اريك هابسبام
سپاسگزاري‌ها
پيش‌سخن

پاره‌ي اول: گروندريسه، تفسيرهاي انتقادي
1. تاريخ، توليد و روش در «مقدمه‌ي» 1857 مارچلو موستو
2. مفهوم ارزش در اقتصاد مدرن: درباره‌ي
رابطه‌ي بين پول و سرمايه در گروندريسه واخيم بيشوف و كريستوف ليبر
3. برداشت ماركس از بيگانگي در گروندريسه ترل كارور
4. كشف مقوله‌ي ارزش اضافي انريك داسل
5. ماترياليسم تاريخي در «صورت‌هاي
مقدم بر تولید سرمايه‌داري» الن ميكسينز وود
6. گروندريسه ماركس و تضادهاي
زيست‌محيطي سرمايه‌داري جان بلامي فوستر
7. افراد رهایی‌یافته در جامعه‌اي رهايي‌يافته
طرح ماركس از جامعه پساسرمايه‌داري در گروندريسه ايرينگ فتچر
8 . بازانديشي سرمايه در پرتو گروندريسه مويشه پوستون

پاره‌ي دوم: ماركس در زمان گروندريسه
9. زندگي ماركس در زمان نگارش گروندريسه : يادداشت‌هاي
زندگي‌نامه‌اي درباره‌ي سال‌هاي 1857ـ1858 مارچلو موستو
10. نخستين بحران اقتصادي جهان:
ماركس به‌عنوان روزنامه‌نگار اقتصادي مايكل ر. كراتكه
11. «دفاتر بحران» سال 1857ـ1858 مايكل ر. كراتكه

پاره‌ي سوم: انتشار گروندريسه در جهان و استقبال از آن
12. انتشار و پذيرش گروندريسه در جهان: مقدمه مارچلو موستو
13. آلمان، اتريش و سوييس ارنست تئودور موئل
14. روسيه و اتحاد شوروي ليودميلا ل. واسينا
15. ژاپن هيروشي اوشيدا
16. چين ژونگپو ژانگ
17. فرانسه آندره توسه
18. ايتاليا ماريو ترونتي
19. كوبا، آرژانتين، اسپانيا و مكزيك پدرو ريباس و رافائل پلا لئون
20. چكسلواكي استانلي هوبيك
21. مجارستان فرنس. ل. لندواي
22. روماني گئورگه استويكا
23. ايالات متحد، بريتانيا، استراليا و كانادا كريستوفر جي. آرتور
24. دانمارك بيرگر لينده
25. يوگسلاوي لينو ولجاك
26. ايران كامران نيري
27. لهستان هولگر پوليت
28. فنلاند وسل اوتينسن
29. يونان جان ميليوس
30. تركيه ي. اهمت توناك
31. كره جنوبي هوـ گيون كيم
32. برزيل و پرتغال خوزه پائلو نتو
33. نویسندگان مقالات

Excerpts