Đọc Marx trong thế kỷ 21

Tuyển tập các tác phẩm của giáo sư Marcello Musto
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Thành phố Hồ Chí Minh: Vietnam Marxist
2023
168 pages

Karl Marx vốn là một nhà lý thuyết gia có sức ảnh hưởng lớn nhất từ thế kỷ 19. Tuy nhiên để học và hiểu về Marx thật sự vẫn còn rất nhiều khó khăn. Mọi người đến với Marx vì rất nhiều lý do, như quyền lực, hiểu về kinh tế, hiểu về xã hội, tìm kiếm một xã hội mới.... Nhưng cách tiếp cận về Marx đối với chúng ta vẫn còn quá hạn chế và còn nhiều sự tranh cãi. Trong cuốn sách này, Giáo sư Marcello Musto, người được cả thế giới biết đến như là học giả phục hưng lại các tác phẩm và cuộc đời của Karl Marx, sẽ cho chúng ta một tư duy mới, một góc nhìn mới, một cách đọc hiểu Marx mới. Chúng ta sẽ cùng Musto tìm hiểu về cuộc đời, tác phẩm, những suy nghĩ và những mấu chốt quan trọng nhất của Karl Marx trong một xã hội mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm.

Also available in:

Endorsements

"Hãy đọc Marx vào thế kỷ 21".
– John Hutnyk

Table of contents

PHẦN 1: BÀI VIẾT VỀ MARX

1. Khái niệm Cộng Sản của Karl Marx 2
2. Xem xét lại khái niệm về sự tha hóa của Marx 20
3. Tư bản – một phê phán còn dang dở 36
4. Karl Marx - cần thiết trong suy nghĩ về thay thế chủ nghĩa tư bản 59
5. Nội chiến ở Mỹ và nền độc lập Ba Lan: Marx và chính trị giải phóng 63
6. Hồ sơ cá nhân mới của Marx được tiết lộ sau tuyển tập Marx – Engels (MEGA²) 72
7. Hãy kỷ niệm ông già Karl Marx vào ngày sinh nhật của ông 86
8. Karl Marx: người chống chủ nghĩa thực dân và ủng hộ sự giải phóng của nhân dân Ả rập 97
9. Đọc Karl Marx! Một cuộc trao đổi với học giả Immanuel Wallerstein – được thực hiện bởi giáo sư Marcello Musto 101

PHẦN 2: BÀI VIẾT KHÁC

10. Công xã Paris vẫn là cột mốc cho những thay đổi cấp tiến 106
11. Đệ nhất Quốc tế vẫn còn liên quan đến ngày nay 114
12. Chiến tranh và cánh tả 119
13. Biết về Engels - nhiều hơn là “cây vĩ cầm thứ hai bên cạnh Marx” (2020) 132
14. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 150, Rosa Luxemburg (2021) 137
15. Gặp gỡ giáo sư Marcello Musto – được tổ chức bởi Vietnam Young Marxists 143

Chú thích và tài liệu tham khảo 148

Reviews