Egy „másik” Marx

Főbb fogalmak és új értelmezések
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Budapest: Eszmélet Zsebkönyvtár
2020
205 pages

Marx analitikus, éles szemű és fáradhatatlan kutató volt, aki ösztönösen megérezte és globális nézőpontból elemezte a kapitalista fejlődés tendenciáit, s elutasította, hogy a tőkés magántulajdonra mint kőbe vésett, az emberi természetben gyökerező, elkerülhetetlen történeti jelenségre tekintsünk – és aki ma is lényegi javaslatokkal segíti azokat, akik a neoliberális gazdasági, társadalmi és politikai szemben alternatívát kívánnak állítani. Marx elvetette az államszocializmus eszméjét: a szocializmust a termelési viszonyok átalakulása egyik lehetséges formájának tekintette, nem pedig a társadalmi problémákra adott cukormázas nyugtatószernek. Marx nélkül politikai afáziára ítéltetünk, és egyértelműnek látszik, hogy az emberiség emancipációjának ügyenem mehet előre az ő segítsége nélkül. Marx „szelleme” arra ítéltetett, hogy még jó sokáig kísértse a világot, és újra felrázza az emberiséget az apátiából.

Also available in:

Endorsements

Table of contents

Előszó – Krausz Tamás 7

Korunknak címzett bírálat – Karl Marx újrafelfedezéséhez 11

Az elidegenedés koncepciójának újragondolása 37

A Grundrisse terjesztése és fogadtatása világszerte. Fejezet a marxizmus történetéből 79

A megfelelő ember a megfelelő helyen: Marx az Internacionálé időszakában 97

A kapitalizmus történelmi szerepének dialektikája 127

Marx kései kutatásai az Európán kívüli társadalmakról 167

A tanulmányok eredeti megjelenésének helye 205

Reviews