Karl Marx

Biografia Intel·lectual i Política (1857–1883)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Barcelona: Tigre de Paper
2023
411 pages

Després de la caiguda del Mur de Berlín s’ha sostingut la idea que Marx era un autor sobre el qual ja s’havia dit tot. Aquest volum introdueix al públic múltiples temàtiques deixades al marge pels experts en Marx, i presenta, en canvi, un perfil original, amb matisos i facetes fins ara desconeguts. Musto mostra com Marx va analitzar el desenvolupament del capitalisme a escala global, es va oposar fermament al colonialisme i considerava que en la societat comunista l’associació dels treballadors no hauria de limitar la llibertat dels individus.

Molts biògrafs han separat el relat de la vida de Marx de les seves elaboracions teòriques. Els acadèmics, per contra, han ignorat els principals fets de la seva vida, fets que influiran en la realització dels seus projectes. Combinant aquests dos aspectes, Musto demostra com Marx, entre 1857 i 1883, va aprofundir en la crítica de l’economia política i va ampliar l’abast de les seves investigacions a noves disciplines i àrees geogràfiques. La imatge que n’emergeix és que Marx no es va ocupar només del conflicte entre capital i treball i no fou un autor economicista i eurocèntric.

Also available in:

Endorsements

"Es pot dir que Marcello Musto és el més gran coneixedor de la vida de Marx".
– Étienne Balibar
"La nova obra de Marcello Musto destaca com una minuciosa anàlisi de context dels escrits i contribucions de Marx a la nostra comprensió del món –avui, ahir i demà. És una obra impressionant i essencial per a tots nosaltres".
– Immanuel Wallerstein
"Karl Marx. Biografia intel·lectual i política és un obra magistral en tots els sentits, per l’exactitud de la documentació filològica, el rigor del tractament, una cristal·lina claredatexpositiva,l’originalitatdel’aproximacióinterpretativa".
– Umberto Curi

Table of contents

Pròleg 5
Agraïments 11
Nota 13

PART I. La Crítica de l'Economia Política 17

Capítol 1. La Crisi Econòmica i l'Expectativa de la Revolució  19

El pànic financer del 1857 i els quaderns de la crisi 19
La història i l'individu social 30
En la pobres, a londres 39
A la recerca del mètode 43
Durant la redacció dels Grundrisse 50
La lluita contra la societat burgesa 56

Capítol 2. Observar els Canvis Mundials 63

La polèmica amb «el senyor Vogt» 63
Entre la misèria i la malaltia 72
La lluita per l'emancipació als Estats Units d'Amèrica i a Polònia 77

Capítol 3. El Capital: La Crítica Inacabada 91

L'anàlisi crítica de les teories de la plusvàlua 91
La redacció dels tres volums 106
La finalització del volum I 117
A la recerca de la versió definitiva 131

PART II. La Militància Política 141

Capítol 4. El Naixement de l'Associació Internacional de Treballadors 143

Estructura i desenvolupament inicial de l'organització 151
La victòria contra els mutualistes 165

Capítol 5. La Revolució als Carrers de París 177

La lluita per l'allibramento d'Irlanda 177
L'oposició a la guerra Francoprussiana 183
Els comunards prenen el poder 189
El gir polític de la conferència de Londres 197

Capítol 6. El Conflicte amb els Anaruistes 205

La crisi de la internacional 205
L'enfrontament amb Bakunin 216
Dues concepcions oposades de la revolució 223

PART III. Les Recerques de la Darrera Dècada 229

Capítol 7. Estudis Teòrics i Lluita Política 231

Contra la deriva socialdemòcrata 231
Batalles polítiques a escala internacional 242
L'ampliació dels estudis per al llibre seton d'el Capital 252
Nous horitzons de recerca 264
Dels Urals a Califòrnia 273

Capítol 8. Les Vicissituds del «Vell Nick» 285

L'estudi de l'antropologia 285
Sense Jenny: els anys dels dolors més grans 290
De viatge entre Algèria i França 301
Els darrers mesos 306

PART IV. La Teoria Política 313

Capítol 9. La Funció Dialèctica del Capitalisme 315

El desenvolupament de les forces productives 315
Els efectes del Capital 320
Una transició no sempre necessària 330

Capítol 10. El Perfil de la Societat Comunista 343

Les teories crítiques dels primers socialistes 343
Igualtat, sistemes teòrics i comunitat del futur: els límits dels precursors 346
On i per què Marx va escriure sobre el comunisme 356
Les limitacions de les formulacions inicials 360
El comunisme com a lliure associació 365

Índex Onomàstic 379
Bibliografia 389

Excerpts

Reviews