Books by year

சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
2022
1864ஆம்‌ ஆண்டில்‌ நிறுவப்பட்ட சர்வதேசத்‌ தொழிலாளர்‌ சங்கத்திலிருந்த சோசலிசப்‌ புரட்சியாளர்களிலிருந்து 20ஆம்‌ நூற்றாண்டு சோசலிசப்‌ புரட்சியாளர்களான ரோஸா லுக்ஸம்பர்க்‌, லெனின்‌ முதலியோர்‌ வரை முதலாளியத்துக்கும்‌ போர்களுக்குமுள்ள தொடர்பு பற்றி அவர்கள்‌ கூறிய கருத்துகளும்‌ உழைக்கும்‌ மக்கள்‌ அத்தகைய போர்களை எதீர்த்தாக வேண்டும்‌ என்பது பற்றி அவர்கள்‌ கூறிய கருத்துகளுமடங்கிய சிறு நூல்‌. காலத்தின்‌ கட்டாயம்‌ கருதி வெளிடப்படுகிறது.

Also available in:

Eine wechselvolle Geschichte
Hamburg: VSA
2022
»Das Ende des Kalten Krieges hat weder die Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder verringert, noch hat es die Freiheit eines jeden Volkes erhöht, das politische Regime zu wählen, unter dem es leben will. Die zahlreichen Kriege – oft ohne UN-Mandat und absurderweise als ›humanitär‹ definiert –, die die USA in den letzten 25 Jahren geführt haben, zu denen noch neue Formen von Konflikten, illegale Sanktionen und politische, wirtschaftliche und mediale Konditionierung hinzukommen, zeigen, dass die bipolare Aufteilung der Welt unter zwei Supermächten nicht jenem Zeitalter der Freiheit und des Fortschritts gewichen ist, welches das neoliberale Mantra der ›Neuen Weltordnung‹ versprochen hatte.

Also available in:

从早期手稿到国际工人协会
北京: 中国人民大学出版社
2022
另一个马克思:从早期手稿到国际工人协会》是世界知名“马克思学”专家马塞罗•默斯托的代表性著作。它旨在用生动的文字与严谨的历史考察,重新建构马克思思想传记中那些鲜为人知的,或经常被误解的历程。本书分为三个部分:第一部分“思想影响与早期写作”,研究了青年马克思思想的形成以及《1844年经济学哲学手稿》时期的创作;第二部分聚焦于马克思的代表作《政治经济学批判大纲》,介绍了马克思从19世纪50年代初开始对政治经济学的研究到为创作《资本论》而完成所有预备手稿的艰辛历程;第三部分“政治斗争”,介绍了国际工人协会诞生、发展及解散的历史过程,以及马克思在该组织中发挥的作用。此外,本书还对马克思关于异化劳动、唯物史观、研究方法、剩余价值理论、工人阶级自我解放、政治组织和革命理论等思想进行了深入的考察。

Also available in:

|
|
పుట్టుక, నిర్మాణం
Vijayawada: Visalandhra Publishing House
2022
రాజకీయ అర్ధశాస్తాన్ని నిశితంగా అధ్యయనం చేసిన తరువాత అనేక సంవత్సరాలకు మార్క్‌ పెట్టుబడి గ్రంథాన్ని రాయడం ప్రారంభించాడు. ఆయన 1843 నాటికే ఈ అధ్యయనం ప్రారంభించాడు. తనదైన ఆర్థిక అవగాహన సాధించడానికి ఈ అధ్యయనం దోహదం చేసిందని ఆయన కొంతకాలం తరువాత స్పష్టం చేశాడు. 1857లో హఠాత్తుగా సంభవించిన ఆర్థిక సంక్షోభం మార్క్‌ను పెట్టుబడి గ్రంథం రాయటానికి పురికొల్పింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరుగుతున్న సంక్షోభం యూరోప్‌ అంతటా నూతన విప్లవ దశకు అవసరమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తుందని మార్చ్‌ భావించాడు. 1848లో తిరుగుబాట్లు జరిగిన తరువాత ఇటువంటి క్షణం కోసమే ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. చివరకు ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. సంఘటనలు హఠాత్తుగా తనను చుట్టుముట్టడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. అందువల్ల ఆర్థికాంశాల అధ్యయనం తిరిగి కొనసాగించాలని, దానికి పుస్తక రూపం ఇవ్వాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు.

Also available in:

|
Kolkata: Aakhar
2022
যদিলেখকের কাছে শ্বাশ্বতয˝ˇৌবনের অর্থনতুন নতুন ভাবনা সঞ্চার অব্যাহতরাখা, নিঃসন্দেহেকার্লমার্ক্স ছিলেন চিরযুবা। পুঁজিবাদের ২০০৮ সালেউদ্ভূতসাম্প্রতিকতম সংকট মার্ক্সকেআবার তেমনই প্রাসঙ্গিক করেতুলেছে।বার্লিনের প্রাচীর পতনের পরেতিনিবিস্মৃতির অতলেতলিয়েযাবেন, এ ভবিষ্যৎবানীনস্যাতকরেমার্ক্সের চিন্তামালা আবার বিশ্লেষণ, বিকাশ ও বিতর্কের বিষয় হয়েউঠেছে। অনেকের কাছে নতুন ভাবেপ্রশ্ন জেগেছে যেএকদা ‘প্রকৃতবিদ্যমান সমাজতন্ত্র’ ও ১৯৮৯ সালেঅপসৃতহওয়াকেভ্রান্তভাবেএক চিন্তাবিদের ভাবনার সাথে অন্বিতকরা হচ্ছে।

Also available in:

|
|
Antología política de la Primera Internacional
Manresa: Bellaterra
2022
En los últimos treinta años se han sucedido grandes transformaciones políticas y económicas. Los cambios sociales generados por la globalización neoliberal, el auge de las cuestiones ecológicas, una de las peores crisis económicas mundiales de la historia y la pandemia del COVID-19 nos obligan a reflexionar urgentemente sobre la necesidad de alternativas al sistema capitalista.
Entelektüel Bir Yaşam Öyküsü
İstanbul: Yordam Kitap
2021
Karl Marx yaşamının son yıllarında, hayatını kaybettiği 1883’ten önce, bakışını farklı yönlere de çevirdi: Dönemin yeni antropolojik keşiflerinden sonuçlar çıkararak kapitalizm öncesi toplumlardaki komünal mülkiyet biçimlerini analiz etti, Rusya’da yükselen halkçı hareketi inceledi, Hindistan, İrlanda, Cezayir ve Mısır’daki sömürgeci baskıya eleştirilerini yöneltti. Marcello Musto, Karl Marx’ın Son Yılları’nda bütün bunları gözler önüne sererek Marx’ın çalışmaları hakkındaki iki yanlış algıyı kırmayı da hedefliyor. Bu algılardan ilki Marx’ın son yıllarında yazmaya son verdiği, ikincisi ise Marx’ın bir Avrupa-merkezci olduğu ve yalnızca sınıf çelişkisine odaklandığı.
150 ஆண்டுகள்
சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
2021
சர்வதேச உணர்வுக்கு உலகின்‌ முதல்‌ எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது 1871இல்‌ சில வாரங்களே நீடித்திருந்த பாரிஸ்‌ கம்யூனாகும்‌. அதன்‌ 150ஆம்‌ ஆண்டு நிறைவையொட்டி மார்க்ஸிய அறிஞரும்‌ ஆய்வாளருமான மார்செல்லோ முஸ்ட்டோவின்‌ விருப்பத்திற்கேற்ப அவர்‌ எழுதிய சிறு கட்டுரையை தமிழாக்கம்‌ செய்ததுடன்‌, தேவையான அடிக்குறிப்பு களையும்‌ எழுதியுள்ளேன்‌.
बौखधिक जीवनी
Delhi: Aakar Books
2021
अपने जीवन के आखिरी सालों में मार्क्स ने अपना शोध नये क्षेत्रों में विस्तारित किया- ताजातरीन मानव शास्त्रीय खोजों का अध्ययन किया, पूंजीवाद से पहले के समाजों में स्वामित्व के सामुदायिक रूपों का विश्लेषण किया, रूस के क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया तथा भारत, आयरलैंड, अल्जीरिया और मिस्र के औपनिवेशिक शोषण की आलोचना की । 1881 से 1883 के बीच वे यूरोप से बाहर पहली और आखिरी यात्रा पर भी गये । उनके जीवन के इन अंतिम दिनों पर केंद्रित इस किताब में दो गलत धारणाओं का खंडन हुआ है- कि मार्क्स ने अंतिम दिनों में लिखना बंद कर दिया था और कि वे यूरोप केंद्रित ऐसे आर्थिक चिंतक थे जो वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देते थे
Una biografia política
Barcelona: Tigre de Paper
2021
En els darrers anys de la seva vida, Karl Marx va expandir la seva recerca cap a noves direccions; va estudiar les descobertes antropològiques més recents, va analitzar les formes comunes de propietat en les societats precapitalistes, va donar suport al moviment populista rus i va expressar crítiques a l’opressió colonial a l’Índia, Irlanda, Algèria i Egipte.
Economy, Ecology and Migration
London: Palgrave Macmillan
2021
This book presents a Marx that is in many ways different from the one popularized by the dominant currents of twentieth-century Marxism. The dual aim of this edited volume is to contribute to a new critical discussion of some of the classical themes of Marx’s thought and to develop a deeper analysis of certain questions to which relatively little attention has been paid until recently.
New York: Palgrave Macmillan
2021
The theory of alienation occupies a significant place in the work of Marx and has long been considered one of his main contributions to the critique of bourgeois society. Many authors who have written on this concept over the 20th century have erroneously based their interpretations on Marx’s early writings. In this anthology, by contrast, Marcello Musto has concentrated his selection on the most relevant pages of Marx’s later economic works, in which his thoughts on alienation were far more extensive and detailed than those of the early philosophical manuscripts.

Also available in:

Nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual
Madrid: Bellaterra
2020
Desde el comienzo de la crisis mundial en los últimos años, intelectuales de diversos orígenes políticos y culturales se han sentido atraídos a los análisis de Marx sobre la inestabilidad intrínseca del capitalismo. En el contexto de lo que algunos comentaristas han descrito como un Marx renaissance, la finalidad de este libro es ofrecer un detallado estudio de los principales textos de Marx en relación con los grandes problemas de nuestra sociedad. En la presente compilación, un grupo de reconocidos pensadores - entre otros Ellen Meiksins Wood, Kevin Anderson, Michael Lebowitz, Terrell Carver, Ricardo Antunes y Richard Wolff - fuera de la visión dogmática del marxismo dominante del Novecento, muestran la vigencia de las ideas de Marx, algunas de las cuales constituyen una preciosa herramienta para la comprensión y la crítica del mundo en este siglo XXI.

Select a year:

Select a langauge: