Books by year

పుట్టుక, నిర్మాణం
విజయవాడ: విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌
2022
రాజకీయ అర్ధశాస్తాన్ని నిశితంగా అధ్యయనం చేసిన తరువాత అనేక సంవత్సరాలకు మార్క్‌ పెట్టుబడి గ్రంథాన్ని రాయడం ప్రారంభించాడు. ఆయన 1843 నాటికే ఈ అధ్యయనం ప్రారంభించాడు. తనదైన ఆర్థిక అవగాహన సాధించడానికి ఈ అధ్యయనం దోహదం చేసిందని ఆయన కొంతకాలం తరువాత స్పష్టం చేశాడు. 1857లో హఠాత్తుగా సంభవించిన ఆర్థిక సంక్షోభం మార్క్‌ను పెట్టుబడి గ్రంథం రాయటానికి పురికొల్పింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరుగుతున్న సంక్షోభం యూరోప్‌ అంతటా నూతన విప్లవ దశకు అవసరమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తుందని మార్చ్‌ భావించాడు. 1848లో తిరుగుబాట్లు జరిగిన తరువాత ఇటువంటి క్షణం కోసమే ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. చివరకు ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. సంఘటనలు హఠాత్తుగా తనను చుట్టుముట్టడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. అందువల్ల ఆర్థికాంశాల అధ్యయనం తిరిగి కొనసాగించాలని, దానికి పుస్తక రూపం ఇవ్వాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు.

Also available in:

Kolkata: Aakhar
2022
যদিলেখকের কাছে শ্বাশ্বতয˝ˇৌবনের অর্থনতুন নতুন ভাবনা সঞ্চার অব্যাহতরাখা, নিঃসন্দেহেকার্লমার্ক্স ছিলেন চিরযুবা। পুঁজিবাদের ২০০৮ সালেউদ্ভূতসাম্প্রতিকতম সংকট মার্ক্সকেআবার তেমনই প্রাসঙ্গিক করেতুলেছে।বার্লিনের প্রাচীর পতনের পরেতিনিবিস্মৃতির অতলেতলিয়েযাবেন, এ ভবিষ্যৎবানীনস্যাতকরেমার্ক্সের চিন্তামালা আবার বিশ্লেষণ, বিকাশ ও বিতর্কের বিষয় হয়েউঠেছে। অনেকের কাছে নতুন ভাবেপ্রশ্ন জেগেছে যেএকদা ‘প্রকৃতবিদ্যমান সমাজতন্ত্র’ ও ১৯৮৯ সালেঅপসৃতহওয়াকেভ্রান্তভাবেএক চিন্তাবিদের ভাবনার সাথে অন্বিতকরা হচ্ছে।

Also available in:

Antología política de la Primera Internacional
Manresa: Bellaterra
2022
En los últimos treinta años se han sucedido grandes transformaciones políticas y económicas. Los cambios sociales generados por la globalización neoliberal, el auge de las cuestiones ecológicas, una de las peores crisis económicas mundiales de la historia y la pandemia del COVID-19 nos obligan a reflexionar urgentemente sobre la necesidad de alternativas al sistema capitalista.
Entelektüel Bir Yaşam Öyküsü
İstanbul: Yordam Kitap
2021
Karl Marx yaşamının son yıllarında, hayatını kaybettiği 1883’ten önce, bakışını farklı yönlere de çevirdi: Dönemin yeni antropolojik keşiflerinden sonuçlar çıkararak kapitalizm öncesi toplumlardaki komünal mülkiyet biçimlerini analiz etti, Rusya’da yükselen halkçı hareketi inceledi, Hindistan, İrlanda, Cezayir ve Mısır’daki sömürgeci baskıya eleştirilerini yöneltti.
150 ஆண்டுகள்
சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
2021
சர்வதேச உணர்வுக்கு உலகின்‌ முதல்‌ எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது 1871இல்‌ சில வாரங்களே நீடித்திருந்த பாரிஸ்‌ கம்யூனாகும்‌. அதன்‌ 150ஆம்‌ ஆண்டு நிறைவையொட்டி மார்க்ஸிய அறிஞரும்‌ ஆய்வாளருமான மார்செல்லோ முஸ்ட்டோவின்‌ விருப்பத்திற்கேற்ப அவர்‌ எழுதிய சிறு கட்டுரையை தமிழாக்கம்‌ செய்ததுடன்‌, தேவையான அடிக்குறிப்பு களையும்‌ எழுதியுள்ளேன்‌.

Also available in:

बौखधिक जीवनी
Delhi: Aakar Books
2021
अपने जीवन के आखिरी सालों में मार्क्स ने अपना शोध नये क्षेत्रों में विस्तारित किया- ताजातरीन मानव शास्त्रीय खोजों का अध्ययन किया, पूंजीवाद से पहले के समाजों में स्वामित्व के सामुदायिक रूपों का विश्लेषण किया, रूस के क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया तथा भारत, आयरलैंड, अल्जीरिया और मिस्र के औपनिवेशिक शोषण की आलोचना की । 1881 से 1883 के बीच वे यूरोप से बाहर पहली और आखिरी यात्रा पर भी गये । उनके जीवन के इन अंतिम दिनों पर केंद्रित इस किताब में दो गलत धारणाओं का खंडन हुआ है- कि मार्क्स ने अंतिम दिनों में लिखना बंद कर दिया था और कि वे यूरोप केंद्रित ऐसे आर्थिक चिंतक थे जो वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देते थे ।
Una biografia política
Barcelona: Tigre de Paper
2021
En els darrers anys de la seva vida, Karl Marx va expandir la seva recerca cap a noves direccions; va estudiar les descobertes antropològiques més recents, va analitzar les formes comunes de propietat en les societats precapitalistes, va donar suport al moviment populista rus i va expressar crítiques a l’opressió colonial a l’Índia, Irlanda, Algèria i Egipte.
北京: 人民出版社
2021
马赛罗・穆斯托是国际知名的马克思学学家,他一直致力于基于MEGA²对马克思进行更为深入的解读。他的作品《卡尔・马克思的晚年岁月:一本知识分子传记》(2016年发行第一版)一经出版就获得各方好评,并多次再版和翻译成多国语言。
Economy, Ecology and Migration
New York: Palgrave Macmillan
2021
This book presents a Marx that is in many ways different from the one popularized by the dominant currents of twentieth-century Marxism. The dual aim of this edited volume is to contribute to a new critical discussion of some of the classical themes of Marx’s thought and to develop a deeper analysis of certain questions to which relatively little attention has been paid until recently.

Also available in:

New York: Palgrave Macmillan
2021
The theory of alienation occupies a significant place in the work of Marx and has long been considered one of his main contributions to the critique of bourgeois society. Many authors who have written on this concept over the 20th century have erroneously based their interpretations on Marx’s early writings. In this anthology, by contrast, Marcello Musto has concentrated his selection on the most relevant pages of Marx’s later economic works, in which his thoughts on alienation were far more extensive and detailed than those of the early philosophical manuscripts.

Also available in:

Nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual
Manresa: Bellaterra
2020
Desde el comienzo de la crisis mundial en los últimos años, intelectuales de diversos orígenes políticos y culturales se han sentido atraídos a los análisis de Marx sobre la inestabilidad intrínseca del capitalismo. En el contexto de lo que algunos comentaristas han descrito como un Marx renaissance, la finalidad de este libro es ofrecer un detallado estudio de los principales textos de Marx en relación con los grandes problemas de nuestra sociedad.
பங்களிப்புகளும் வரம்புகளூம்
சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
2020
அரசியல்‌ பொருளாதாரம்‌ பற்றிய விமர்சனப்‌ பகுப்பாய்வின்‌” முக்கியத்துவத்தை கார்ல்‌ மார்க்ஸுக்கு முன்பே புறிந்து கொண்டிருந்தவர்‌ பிரெடெரிக்‌ எங்கெல்ஸ்‌. அவர்கள்‌ இருவரும்‌ முதல்‌ முறையாகச்‌ சந்திக்கும்‌ தறுவாயில்‌, எங்கெல்ஸ்‌ அரசியல்‌ பொருளாதாரம்‌ பற்றி மார்க்ஸைவிட அதிகமான கட்டுரைகளை வெளியிட்டிருநீதார்‌. ஆனால்‌ அவருடைய நண்பர்தான்‌ இத்துறையில்‌ உலகப்‌ புகழ்பெற்றவராக வருவார்‌ என்று அன்று யாருக்குத்‌ தெரிந்திருக்கும்‌?

Also available in:

El último viaje del Moro
México, D.F.: Siglo XXI
2020
En los últimos años de su vida, Karl Marx extendió su investigación a nuevas disciplinas, conflictos políticos, cuestiones teóricas y áreas geográficas. Marx estudió los recientes descubrimientos antropológicos, analizó las formas comunales de propiedad en las sociedades precapitalistas, apoyó la lucha del movimiento de los naródniki en Rusia, expresó críticas a la opresión colonial en India, Irlanda, Argelia y Egipto, y viajó más allá de Europa por primera y única vez. Karl Marx, 1881-1883. El último viaje del Moro disipa el mito de que Marx dejó de escribir en la vejez y desafía la distorsionada representación de Marx como un pensador eurocéntrico y economicista que estaba obsesionado sólo con el conflicto de clases.

Select a year:

Select a year: