Journalism

Published in: Efimerida ton Syntakton
Date: 9 May, 2022
Μετά την επίθεση των στρατευμάτων του Χίτλερ στη Σοβιετική Ενωση το 1941, ο Ιωσήφ Στάλιν κάλεσε για έναν Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο που έληξε στις 9 Μαΐου με την ήττα της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας.

Also available in:

|
Published in: The Statesman
Date: 9 May, 2022
The escalating violence of the Nazi-Fascist front in the 1930s brought the outbreak of the Second World War and created an even more nefarious scenario than the one that destroyed Europe between 1914 and 1918.After Hitler’s troops attacked the Soviet Union in 1941, Joseph Stalin called for a Great Patriotic War that ended on May 9 with the defeat of Germany, Italy and Japan

Also available in:

|
Published in: Sin Permiso
Date: 7 May, 2022
La escalada de violencia del frente nazi-fascista en la década de 1930 provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial y creó un escenario aún más nefasto que el que destruyó Europa entre 1914 y 1918. Después de que las tropas de Hitler atacaran la Unión Soviética en 1941, Joseph Stalin convocó a una Gran Guerra Patriótica que finalizó el 9 de mayo con la derrota de Alemania, Italia y Japón.

Also available in:

|
Published in: Nava Telangana
Date: 5 May, 2022
కారల్‌ మార్క్స్‌ ఏంగెల్స్‌లు మొదటిసారి నవంబరు 1842లో కొలోన్‌లో కలిశారు. వారిద్దరి మధ్య సైద్ధాంతిక సహవాసం మాత్రం 1844 నుండే మొదలైంది. 1849లో యూరోపియన్‌ విప్లవ వెల్లువ వెనకపట్టు పట్టడంతో మార్క్స్‌ ఇంగ్లాండ్‌కు వలస పోవాల్సి వచ్చింది. ఏంగెల్స్‌ కూడా మార్క్స్‌తో పాటే ఇంగ్లాండ్‌ చేరారు.
Published in: Philosophy of Modernity
Date: 18 April, 2022
在第一国际的内部辩论中,主要领导者之一的塞萨尔·德巴普(César de Paepe)阐述了后来成为工人运动在这个问题上的经典立场:在资本主义生产制度下,战争是不可避免的。在当代社会,战争不是由君主或其他个人的野心造成的,而是由占主导地位的社会经济模式造成的。对于工人运动来说,文明的教训来自这样一种信念:任何战争都应被视为“一场内战”,工人之间的激烈冲突剥夺了他们幸存所必需的手段。

Also available in:

|
Published in: كتابات وترجمات
Date: 10 April, 2022
لليسار تقليد عريق وغني في معارضة العسكرة يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الأولى. وهذا التاريخ هو مصدر ممتاز لفهم أسباب الحرب في ظل الرأسمالية ولمساعدة اليساريين على الحفاظ على موقف واضح في معارضته

Also available in:

|
Published in: Vietnam Marxist
Date: 10 April, 2022
Từ hơn một thập kỷ nay, các tờ báo và tạp chí có uy tín với lượng người đọc rộng rãi đã mô tả Karl Marx như lý thuyết gia có tầm nhìn xa, người có khả năng dự đoán được thời sự tương lai. Nhiều tác giả có quan điểm ủng hộ ý tưởng của Marx là giải pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản.

Also available in:

|
|
|
Published in: Vietnam Marxist
Date: 7 April, 2022
Mặc dù khoa học chính trị đã tìm ra các động cơ tư tưởng, chính trị, kinh tế và thậm chí cả động cơ tâm lý đằng sau dẫn đến chiến tranh, nhưng lý thuyết xã hội chủ nghĩa đã có một trong những đóng góp thuyết phục nhất bằng cách nêu bật mối liên hệ giữa sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự lan rộng của chiến tranh.
Published in: نقد
Date: 5 April, 2022
در حالی که علم سیاست انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و حتی روان‌شناختی را در پس‌رانه‌ی جنگ بررسی کرده است، نظریه‌ی سوسیالیستی با برجسته کردن پیوند میان توسعه‌ی سرمایه‌داری و گسترش جنگ‌ها به یکی از قانع‌کننده‌ترین رهاوردهای خود دست یافته است.
Published in: Esquerda
Date: 5 April, 2022
Para a esquerda, a guerra não pode ser “a continuação da política por outros meios”. Se esta quiser ser hegemónica e mostrar-se capaz de usar a história para as tarefas contemporâneas, precisa inscrever indelevelmente nas suas faixas as palavras de ordem: “antimilitarismo” e “Não à guerra!”.

Select a language

Select a langauge: