“Marx ma co povedat’ aj v sucasnosti”, Slovo, no. 47 (2008): 149-153.

“Marx ma co povedat’ aj v sucasnosti”, Slovo, no. 47 (2008): 149-153.