Què hi ha de nou, vell? Actualitat de debats marxistes

Venue

CUP

Date and time:

18th September 2022 - 10:00 - 12:00 AM (CET)

Acompanyats per marxòlegs de rellevància internacional, ens endinsem en debats, l’actualitat dels quals, ressona a través de la història. Amb Marcello Musto, Mónica Clúa, Clara Ramas i Xabier Gràcia