Tag: farsi

Created: Wednesday, 17 March 2021 16:42 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Journalism |

کمون پاریس: بدیل ممکن


بورژوازی فرانسه همیشه با همه چیز کنار آمده بود. آن‌ها از زمان انقلاب 1789 تنها گروهی بودند که در دوره‌های رونق ثروتمند شده بودند‏، درحالی که طبقه‌ی کارگر دائماً سنگ زیرین آسیابِ بحران‌ها محسوب می‌شد.

Read more ...
Created: Friday, 01 January 2021 12:44 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Interviews |

Chap dar Chehreyi Raast, Siyasatnameh, Jaunary 2021.

 

چپ در چهره ای راست

 پروفسور موستو ، در بحران همه گیر کنونی چه چیزی از مارکس می توان یاد گرفت؟

Read more ...
Created: Wednesday, 23 October 2019 10:41 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Journalism |

کارگر بومی و تجدیدحیات چپ

گفت‌وگویی با آلوارو گارسیا لینرا

Read more ...
Created: Tuesday, 01 May 2018 09:16 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Articles |

رزمندگی سیاسی مارکس :در زمان انجمن بينالمللي كارگران

 

ــ 1. رهاورد مارکس برای بین‌الملل
انجمن بین‌المللی کارگران ــ که در 28 سپتامبر 1864 در لندن پایه‌گذاری شد ــ‌ سازمانی بود با چندین جریان مختلف سیاسی که توان هم‌زیستی با یکدیگر را داشتند.

Read more ...
Created: Wednesday, 21 March 2018 15:23 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Journalism |

مارکس بخوانید! -گفت‌وگوی مارچلو موستو با امانوئل والرشتاین

در طول سه دهه، سیاست‌ها و ایدئولوژی نئولیبرالی در سراسر جهان تقریباً  یکه‌تاز بود. با وجود این، بحران اقتصادی سال 2008، نابرابری‌های عمیقی که در جامعه‌‌ی دوران ما وجود دارد ــ‌ به‌ویژه بین شمال و جنوب جهان ــ و موضوعات زیست‌محیطی چشمگیر زمانه‌ی ما، پژوهشگران، تحلیل‌گران اقتصادی و سیاستمداران را واداشته تا بار دیگر بحث پیرامون آینده‌ی سرمایه‌داری و نیاز به بدیل را پی بگیرند

Read more ...
Created: Thursday, 01 September 2016 17:42 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Articles |

بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس

 

مقدمه

بیگانگی یکی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین موضوعات در قرن بیستم بود و نظریه‌پردازی کارل مارکس نقش کلیدی در این مباحث داشت

Read more ...
Created: Thursday, 01 January 2015 03:00 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Articles |

ملاحظاتی درباره تاریخ انترناسیونال اول

 

 

روز ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴ "سالن سنت مارتین" در قلب لندن انباشته از جمعیت بود. دو هزار کارگر در همایش حضور داشتند. مراسم به دعوت رهبران اتحادیه‌های کارگری انگلیس و گروه کوچکی از کارگران کشورهای اروپایی برپا شده بود.[1]

Read more ...
Created: Friday, 01 January 2010 21:46 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Articles |

زندگی‌ مارکس در زمان نگرش گروندریس-یادداشت‌های زندگی‌ نامه‌ای درباره‌ی سال‌های ۱۸۵۷-۱۸۵۸

 

 

Created: Friday, 01 January 2010 19:45 |
( 0 Votes ) 
|
Category: Articles |

تاریخ، تولید و روش در مقدمهٔ ۱۸۵۷