Categories
Past talks

Què hi ha de nou, vell? Actualitat de debats marxistes

Acompanyats per marxòlegs de rellevància internacional, ens endinsem en debats, l’actualitat dels quals, ressona a través de la història. Amb Marcello Musto, Mónica Clúa, Clara Ramas i Xabier Gràcia