Categories
Past talks

Marx: Biografi Intelektual Dan Politik

Bagaimana gerakan sosial, ekonomi, dan politik menghidupkan kembali minat terhadap pemikiran Marx dan terus berkembang dari masa ke masa?
Ikuti bincang-bincang ‘𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐫𝐱’ bersama Marcello Musto yang akan dimoderatori oleh Muchtar Habibi .