La idea de comunisme

Venue

Casal Popular L'Anònima, Barcelona

Date and time:

28th June 2023 - 19:00

Les seves de Marx anotacions sobre el comunisme no s’han de considerar el model marxista al qual cal adherir-se dogmàticament, ni menys encara les solucions que, segons Marx, haurien d’haver-se aplicat, indistintament, en indrets i èpoques diferents. Aquests passatges, però, constitueixen un (conspicu i inestimable) tresor teòric, encara avui útil, per repensar l’alternativa al capitalisme.