Karl Marx’in Son Yillari

Entelektüel Bir Yaşam Öyküsü
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
İstanbul: Yordam Kitap
2021
240 pages

Karl Marx yaşamının son yıllarında, hayatını kaybettiği 1883’ten önce, bakışını farklı yönlere de çevirdi: Dönemin yeni antropolojik keşiflerinden sonuçlar çıkararak kapitalizm öncesi toplumlardaki komünal mülkiyet biçimlerini analiz etti, Rusya’da yükselen halkçı hareketi inceledi, Hindistan, İrlanda, Cezayir ve Mısır’daki sömürgeci baskıya eleştirilerini yöneltti.

Marcello Musto, Karl Marx’ın Son Yılları’nda bütün bunları gözler önüne sererek Marx’ın çalışmaları hakkındaki iki yanlış algıyı kırmayı da hedefliyor. Bu algılardan ilki Marx’ın son yıllarında yazmaya son verdiği, ikincisi ise Marx’ın bir Avrupa-merkezci olduğu ve yalnızca sınıf çelişkisine odaklandığı.

Marcello Musto, Marx’ın son elyazmalarına, defterlerine ve mektuplarına başvurarak, çağdaş eleştirmenlerinin ve takipçilerinin çoğu tarafından resmedilenden farklı bir Karl Marx çıkarıyor karşımıza. Böylece, bu çalışma, Marx’ın yaşamına dair eksik bırakılmış bir dönemi okurlara sunarken, büyük düşünür ve eylemci hakkındaki önyargıları ve yanlış değerlendirmeleri de karşısına alıyor, onun bazı temel kavramlarının yeniden ve daha derinlemesine bir araştırmasını yapıyor.

Marksizmi ve Marx’ı daha yakından tanımak isteyen ve bütünlüklü bir kavrayış arayan herkese…

Endorsements

Table of contents

İngilizce Basıma Önsöz 11

Giriş 13
1. Marx’ın Son Çalışmaları 13
ve Bunların Günümüzle Siyasa lİlintisi 13
2. UnutulanBirBölüm:“GeçDönemMarx” 18

Öndeyiş: “Mücadele!” 23

I. Yeni Araştırma Ufukları 27
1. Maitland Park Road’daki Oda 27
2. Yeni Teorik Keşif Çalışmaları 40
3. Antropoloji, Eski Toplumlar
ve Matematik Üzerine Defterler 50
4. Dünya Yurttaşı 68

II. Rusya’da Kapitalizmin Gelişimi Konusunda Tartışma 91
1. Köy (Tarım) Komünü Sorunu 91
2. Kapitalizm, Komünist Bir Toplumun Ön Koşulu mudur? 100
3. Diğer Olanaklı Yol 118
4. Halkçı (Popülist) Harekete İlişkin Değerlendirme 134

III.“YaşlıNıck”in Çektiği Eziyetler 139
1. Kapital’in Avrupa’da İlk Yayılışı 139
2. Marx Niçin Kapital’i Tamamlayamadı? 152
3. Yaşam Atlıkarıncası 167
4. Karısının Ölümü 173
5. Tarih İncelemelerine Dönüş 178

IV. Mağripli’nin Son Yolculuğu 188
1. Cezayir Gezisi ve Arap Dünyası Üzerine Düşünceler 188
2. PrenslikteBirCumhuriyetçi 198
3. “Kesinolanşuki,benMarksistdeğilim” 209
4. Sahneden Çekilme 215

Özet Kronoloji, 1881-1883 223

Kaynakça 225

Dizin 236

Excerpts

Reviews